Việt Tuân Nguyễn Đặng

Việt Tuân Nguyễn Đặng

  • Số câu hỏi 12
  • Số câu trả lời 19
  • Điểm thành tích 2GP 8SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Ninh Khánh


Địa chỉ

Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Liên kết