Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 130
Điểm GP 7
Điểm SP 175

Người theo dõi (48)

Đang theo dõi (10)

Dòng thời gian