Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 123
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (6)

jackson
b. ong bong
Nguyen linh
Kim Soo Hyun

Đang theo dõi (10)

ngonhuminh
Nguyễn Anh Thư
Thảo Phương
Linh Phương

Dòng thời gian