Gamheri Nguyễn

Gamheri Nguyễn

  • Số câu hỏi 1
  • Số câu trả lời 3
  • Điểm thành tích 0GP 0SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Nghĩa Đạo


Địa chỉ

Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Liên kết