Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Thuận , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 107
Số lượng câu trả lời 243
Điểm GP 2
Điểm SP 38

Người theo dõi (10)

Đang theo dõi (49)

Lưu Hạ Vy
Cầm Đức Anh
Nga Hoàng Quỳnh
Nguyễn Kim Chi

Dòng thời gian