Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (3)

jackson
Ngoc Anh

Đang theo dõi (2)

Tran Dieu Linh
Phùng Hà Châu

Dòng thời gian