Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 75
Số lượng câu trả lời 33
Điểm GP 0
Điểm SP 11

Người theo dõi (23)

lê huân
jackson
Mai Khôi Trần
Min Suga

Đang theo dõi (48)