Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (1)

EDOGAWA CONAN

Đang theo dõi (0)