Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 145
Điểm GP 2
Điểm SP 88

Người theo dõi (130)

Lê Thảo Ly
Vy Nguyễn
lê huân

Đang theo dõi (465)