Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 32
Điểm GP 1
Điểm SP 31

Người theo dõi (33)

Kay Nguyễn
Ngô Minh Chiến
Thu Minh
vũ nhật hoàng
huynhkhanhdat

Đang theo dõi (7)