Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 3
Điểm SP 4

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (5)

Nguyễn Huy Tú
Toshiro
Mysterious Person
Bin Trịnh

Dòng thời gian