Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 104
Số lượng câu trả lời 188
Điểm GP 26
Điểm SP 81

Người theo dõi (17)

An An
An An
Phạm Tùng
phấn ngọc
dương công tử

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian