Quang Huy Điền

Quang Huy Điền

  • Số câu hỏi 65
  • Số câu trả lời 130
  • Điểm thành tích 18GP 55SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng


Địa chỉ

Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Liên kết