Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (4)

Trương Tú Nhi
Trương Tú Nhi
Phát Võ