Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 185
Số lượng câu trả lời 33
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (10)

Kiều My
Tojimomi Ngoc
 Trang Ngu
Võ Minh Tiến

Đang theo dõi (9)

Phúc Trần Bảo
Akai Haruma
Azue

Dòng thời gian