Phạm Hải

Phạm Hải

  • Số câu hỏi 53
  • Số câu trả lời 43
  • Điểm thành tích 1GP 4SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Chưa cập nhật


Địa chỉ

Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Liên kết