Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 74
Điểm GP 8
Điểm SP 61

Người theo dõi (5)

YEN LY DOAN
Ngô Thanh Tùng
Shiro Chan
Nguyễn Trang
Nami Hi Hi

Đang theo dõi (2)

Thanh Hải

Dòng thời gian