Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 2
Điểm SP 22

Người theo dõi (2)

Thanh Tam
Lê Công Hưng

Đang theo dõi (18)

Hà Đức Thọ
Quoc Tran Anh Le
Phùng Khánh Linh
Trần Việt Linh