Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ An Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 3
Điểm SP 20

Người theo dõi (5)

cát phượng
Đỗ Gia Ngọc
Kim Tatoo

Đang theo dõi (1)

Đỗ Gia Ngọc

Dòng thời gian