Kudo Shinichi

Kudo Shinichi

  • Số câu hỏi 17
  • Số câu trả lời 3
  • Điểm thành tích 0GP 0SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Nguyễn Du


Địa chỉ

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết