Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 76
Điểm GP 6
Điểm SP 52

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (7)

Dòng thời gian