Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 66
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 1
Điểm SP 3

Người theo dõi (10)

Nhung
Nguyễn Vũ Hà
Nguyễn Huy Nam
O Mế Gà

Đang theo dõi (8)