Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 108
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (5)

Nguyễn Tú
Kim Jisoo
Jennie BLINK

Đang theo dõi (0)