Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (6)

Phương Thảo
Thảo My

Dòng thời gian