Nguyen Kim

Nguyen Kim

  • Số câu hỏi 0
  • Số câu trả lời 1
  • Điểm thành tích 0GP 0SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Trần Quốc Tuấn


Địa chỉ

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết