Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 65
Số lượng câu trả lời 126
Điểm GP 5
Điểm SP 121

Người theo dõi (38)

Đang theo dõi (75)

Quoc Tran Anh Le
Nguyễn Huy Tú
Akai Haruma
Phùng Khánh Linh
Mysterious Person