Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 41
Điểm GP 1
Điểm SP 19

Người theo dõi (12)

BTS-Suga,Jungkook
thiên bình
Handsome Hòa
Đinh Tú Anh

Đang theo dõi (10)

Tenten
Đinh Tú Anh
Nguyễn Diệu
Hoàng Sơn Tùng