Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 67
Số lượng câu trả lời 255
Điểm GP 18
Điểm SP 77

Người theo dõi (15)

Nguyễn Diễm
Ran Mouri
Wendy Marvell

Đang theo dõi (7)

Nguyễn Diễm
Nguyễn Anh Minh
Akai Haruma
ITACHY

Dòng thời gian