Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Điện Biên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (6)

belphegor
Dracula
Erza Scarlet

Đang theo dõi (17)

chi trần
bảo nam trần
Asuna
Thiên Phong