Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 63
Số lượng câu trả lời 66
Điểm GP 0
Điểm SP 16

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (46)

Huyên Chu
Lăng Hàn Vũ
Hoàng Thanh Mai
phynit

Dòng thời gian


Chủ đề:

Luyện tập tổng hợp

Câu hỏi:

Ex1:Khoanh A, B or C It was a long ......................to their hotel by the sea A:way B:travel C:road When they arrived there, it was getting..................... A:difficult B:slow C:late Theirs rooms were on the top floor so they................the lift A:went B:took C:drove After supper, they were quite........so they went straight to bed A:boring B:tired C:hungry Ex2:Khoanh A, B or C 1:Excuse me, when does the next train leave? A:From Platiorm 4 B:Yesterday C:In ten minutes 2:When can we do to the cinema? A:I'm free on Saturday B:I like the cinema C:I hope you can come 3:Have a good holiday A:You have V:You will C:You too 4:How do you like your meat done? A:I don't like it B:I like it very much C:I like it well done 5:How do you do A:Very well B:I'm a doctor C;How do you do Ex3:Complete the conversation What does David say to the waiter? For question 16-20, mark the correct letter A-H on the answer sheet Waiter:Certainly, sir. This one by the window? David: 16. __________. Waiter:And what would you like to eat? David: 17. _______. Waiter:Spaghetti with meat and tomato sauce is very nice, or there is tour-cheese pizza. David: 18. _______. Waiter: Fine. And would you like anything with it? Garlic bread or... David: 19. _______. Waiter:OK. And to drink? David: 20. __________. Waiter:Yes, certainly. So that’s one four- cheese pizza, one green salad and one mineral water. Thank you, sir. A.Have you got mineral water? B. Good evening. I`d like a table for one.(BỎ CÂU NÀY) C. How much is it? D. What have you got? E. I think I’ll have the pizza. F. Can you bring me the menu, please? G.Nothing more, thanks. Oh yes, perhaps a green salad H. Yes, that’s fine.

Ex4:Read the note from your friend Eric

Write a note to Eric to answer his questions:

I'll make the meal tonight.Would you like meat or fish?What vegetables do you want?What time will you be home?

Best wishes.

Eric

Write 25-35 words

Write your note on the answer sheet

Câu trả lời:

Ở đoạn trích trong lòng mẹ nhà văn Nguyên Hồng đã tái hiện 1 cách chân thực và cảm động tình yêu thương cháy bỏng của chú bé Hồng dành cho người mẹ bất hạnh của mình. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng Hồng đủ chín chắn để nhận ra tâm can thâm độc của người cô đang gieo vào lòng cậu những ý nghĩ xấu xa, sai lệch về mẹ - một phụ nữ góa chồng bị chịu sự hành hạ, gét bỏ của những hũ tục phong kiến bất nhân. Tình cảm chân thành ấy cứ tự nhiên lớn dần bởi khát khao yêu thương chứ không phải vật chất "Non một năm ròng, mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người hỏi thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà". Khi bị bà cô gieo rắc vào đầu những ý nghĩ tanh bẩn về mẹ, chú bé Hồng vẫn không giận mẹ, luôn tin mẹ và hiểu mẹ. Chú chỉ giận những cổ tục xấu xa đã đầy đọa mẹ con sớm chia ly "Giá như những cổ tục đã đày đọa mẹ là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, tôi quyết vồ lấy mà nhai, mà cắn cho kỳ nát vụn mới thôi". Tình yêu thương không gì ngăn cản ấy còn thể hiện khi Hồng gặp mẹ. Thoáng thấy người ngồi trên xe giống mẹ, chú đã chạy theo gọi bối rối, chứng tỏ mẹ luôn nằm trong tâm trí chú. Khi được ngồi trên xe cùng mẹ, chú đã òa khóc. Đó là tiếng khóc dỗi hờn mà xúc động, tủi thân mà hạnh phúc. Chú thấy mẹ "đẹp như thuở còn sung túc", chú tận hưởng cái ấm áp của tình mẹ, quên đi những cay độc tủi hờn người cô gieo rắc để chìm trong dòng cảm xúc mơn man dào dạt. Tình mẫu tử ấy thật thiêng liêng và thật đáng chân trọng!