sky12
Vài giây trước

C

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Anh
Vài giây trước

C

Bình luận (0)
Lê Trần Anh Tuấn
Vài giây trước

coin dùng để đổi ra tiền 

Bình luận (0)
Thái Hưng Mai Thanh
Vài giây trước

rút money hoặc thẻ cào

Bình luận (0)
Long Sơn
Vài giây trước

Để đổi ra thẻ điện thoại hoặc tiền thật

Bình luận (0)
me5tui
Nguyễn Minh Anh
Vài giây trước

7. are you children

8. works

9. likes

10. lives

11. rains

12. fly

13. fries

14. closes

Bình luận (0)
Knight™
Vài giây trước

mấy câu trên bn biết rồi ha :)
12. fly
13. fries
14. closes

Bình luận (0)
Sơn Mai Thanh Hoàng
2 phút trước

D

Bình luận (0)
Long Sơn
2 phút trước

D

Bình luận (0)
Ric - chan
2 phút trước

D.

Bình luận (1)
Nguyễn Minh Anh
2 phút trước

1. x

2. v

3. v

4. x

5. v

Bình luận (2)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)