Yeutoanhoc
Vài giây trước

`a)4/9+x=7/9`

`qquad x=7/9-4/9=3/9`

`qquad x=1/3`

`b)7/15:x=11/30`

`qquad x=7/15:11/30`

`qquad x=7/15×30/11`

`qquad x=14/11`

`c)(3x-2)×3/5=14/15`

`qquad 3x-2=14/15:3/5=14/9`

`qquad 3x=32/9`

`qquad x=32/27`

Bình luận (0)
Thiên Long
4 phút trước

I wish today was a holiday

Bình luận (2)
Đỗ Thanh Hải
3 phút trước

I wish today were a holiday

Bình luận (0)
smile
Vài giây trước

trong câu wish mọi ngôi đi vs were nhá

Bình luận (0)
Phong Thần
4 phút trước

Em có thể chụp lại đề và chỉ rõ bài cần giúp chứ?

Bình luận (2)
Đỗ Thanh Hải
5 phút trước

1 hanging out

2 watching

3 climbing

4 swimming

5 driving

6 playing

7 reading

8 listening

9 visiting

10 Surfing

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
11 phút trước

is

Bình luận (0)
Thiên Long
11 phút trước

is

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN