Thiên Long
Vài giây trước

I wish today was a holiday

Bình luận (0)
Phong Thần
Vài giây trước

Em có thể chụp lại đề và chỉ rõ bài cần giúp chứ?

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
1 phút trước

1 hanging out

2 watching

3 climbing

4 swimming

5 driving

6 playing

7 reading

8 listening

9 visiting

10 Surfing

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
8 phút trước

is

Bình luận (0)
Thiên Long
8 phút trước

is

Bình luận (0)
Hiếu Nè
Người đi trong gió
9 phút trước

 I wish she joined in the trip

Bình luận (0)
Thiên Long
8 phút trước

I wish she joined the trip

Bình luận (0)
_Jun(준)_
7 phút trước

\(\dfrac{3}{20}< \dfrac{1}{5}< \dfrac{9}{40}< \dfrac{3}{10}\)

Bình luận (0)
👿Mun Đô La👿
5 phút trước

\(\dfrac{3}{20};\dfrac{1}{5};\dfrac{9}{40};\dfrac{3}{10}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN