Nguyễn Khánh Quỳnh
Vài giây trước

Thi thì phải tự làm chứ nhỉ ???

Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Quỳnh
1 phút trước

1. Sai

2. Đúng

3. Đúng

4. Đúng

5. Sai

Bình luận (0)

Xét tg OAD và tg OCB có

\(\left\{{}\begin{matrix}\widehat{xOy}.chung\\OA=OC\\OB=OD\end{matrix}\right.\Rightarrow\Delta OAD=\Delta OCB\left(c.g.c\right)\\ \Rightarrow AD=BC\left(2.cạnh.tương.ứng\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN