ĐINH THỊ HOÀNG ANH
Vài giây trước

B

Bình luận (0)
phung tuan anh phung tua...
Vài giây trước

B

Bình luận (0)

wives
brushes
matches

Bình luận (2)
Đỗ Thành Trung
1 phút trước

wifes

 

brushes

matches

Bình luận (0)
Long Sơn
1 phút trước

A

Bình luận (0)
ĐINH THỊ HOÀNG ANH
1 phút trước

A

Bình luận (0)
Long Sơn
2 phút trước

bài tên gì

Bình luận (0)
Sơn Mai Thanh Hoàng
2 phút trước

TK: Cống hiến được hiểu là tự nguyện, tự giác đem tài năng, sức lực của mình để đóng góp vào lợi ích chung của tập thể và công động, từ đó, mang lại những điều tích cực, tốt đẹp hơn cho cộng đồng đó. Cống hiến là một đức tính tốt đẹp, đáng trân quý và đáng được phát huy trong cuộc đời của mỗi chúng ta

Bình luận (0)
":-
1 phút trước

THAM KHẢO

Cống hiến được hiểu là tự nguyện, tự giác đem tài năng, sức lực của mình để đóng góp vào lợi ích chung của tập thể và công động, từ đó, mang lại những điều tích cực, tốt đẹp hơn cho cộng đồng đó. Cống hiến là một đức tính tốt đẹp, đáng trân quý và đáng được phát huy trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Bình luận (0)
zero
Vài giây trước

tham khảo 

 Cống hiến được hiểu là tự nguyện, tự giác đem tài năng, sức lực của mình để đóng góp vào lợi ích chung của tập thể và công động, từ đó, mang lại những điều tích cực, tốt đẹp hơn cho cộng đồng đó. Cống hiến là một đức tính tốt đẹp, đáng trân quý và đáng được phát huy trong cuộc đời của mỗi chúng ta

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)