Vũ Ngọc Minh Châu
2 phút trước

A

Bình luận (0)

A, C?

Bình luận (1)
Iris 💖
Vài giây trước

A và C

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Minh Châu
Vài giây trước

He is so weak that he can't lift this suitcase

He such a weak boy that he can't lift this suitcase

He isn't strong enough to lift this suitcase

Bình luận (0)

-He is so weak to lift this suitcase

-He such weak to lift this suitcase?
-He isn't strong enough to lift this suitcase

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
Vài giây trước

\(=4x^2y^4\left(2x^2+3y^2-4x^2\right)\\ b,\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)-\left(x-1\right)\left(2-x^2\right)=0\\ \left(x-1\right)\left(x^2+x+1-2+x^2\right)=0\\ \left(x-1\right)\left(2x^2+x-1\right)=0\\ \left[{}\begin{matrix}x-1=0\\2x^2+x-1=0\end{matrix}\right.=>x=1;x=-1;x=\dfrac{1}{2}\)

Bình luận (0)
Dovie Hoàng
3 phút trước

Mình mong các bạn có thể giúp mình trong bài tập này . Cảm ơn nhiều 

Bình luận (0)