αβγ δεζ ηθι
11 phút trước

lỗi

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
11 phút trước

lx

Bình luận (2)
kimcherry
9 phút trước

lx

Bình luận (0)
Khinh Yên
8 phút trước

B. Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first.

1. Minh’s height is one meter sixty centimeters.

→  Minh is one meter sixty centimeters tall.

2. She was one hundred forty-five centimeters tall last year.

→  Her  height was one hundred forty-five centimeters last year

3. How tall were you last year?

→ What was your height last year?

4. She had curly hair when she was a baby.

→ Her hair was curly when she was a baby

5. Why don’t we go to the cinema tonight?

→  Let’s go to the cinema tonight

6. My hair is black.

→ I have black hair

7. Mrs. Huyen's eyes are round and black.

→ Mrs.Huyen has round black eyes

8.  His eyes are blue.

→ He has blue eyes

9.  Her cheeks are chubby

→ She has chubby cheeks 

10.  Miss Huong's face is round.

→ Miss Huong has a round face

11.  Miss Thanh's legs are long.

→ Miss Thanh has long legs

12. Her eyes are brown and big.

→ She has big brown eyes

Bình luận (0)
MinYewCou
13 phút trước

lx

Bình luận (0)
LunarEclipse
13 phút trước

loix

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
13 phút trước

lx

Bình luận (1)

1: Xét ΔAHB và ΔAHC có

AB=AC
\(\widehat{BAH}=\widehat{CAH}\)

AH chung

DO đó: ΔAHB=ΔAHC

2: Xét ΔAEH vuông tại E và ΔAFH vuông tại F có

AH chung

\(\widehat{EAH}=\widehat{FAH}\)

Do đó: ΔAEH=ΔAFH

3: Xét ΔHEB vuông tại E và ΔHFC vuông tại F có

HB=HC

HE=HF

Do đó: ΔHEB=ΔHFC

Bình luận (0)
Lê Michael
8 phút trước

Ta có

AB = AC

=> △ABC cân tại A

Xét △AHB và △AHC có:

AH cạnh chung

AB = AC 

\(\widehat{BAH}=\widehat{CAH}\)

=> △AHB = △AHC (c - c - c)

 

Xét △ AEH và △AFH có:

\(\widehat{AEH}=\widehat{AFH}\)

AH cạnh chung

\(\widehat{BAH}=\widehat{CAH}\)

=> △ AEH = △AFH (g-c-g)

 

Xét △ HEB và △HEC có

\(\widehat{BEH}=\widehat{CFH}\)

HB = HC

HE = HF ( vì △ AEH = △AFH )

=> △ HEB = △HEC

Bình luận (0)
David Trịnh
4 phút trước

1) xét hai tam giác AHB và AHC ta có

AB = AC (gt)

\(\widehat{BAH}=\widehat{CAH}\left(gt\right)\)

AH chung 

=> ΔAHB = ΔAHC

2)Xét hai tam giác vuông AHE và AHF ta có

AH chung

AE = AF (theo hình vẽ)

=>  ΔAHE = ΔAHF ( c.h - c.g.v)

3)ta có \(\left\{{}\begin{matrix}\text{ ΔAHE = ΔAHF ( c.h - c.g.v)}\\\text{ ΔAHB = ΔAHC}\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}EH=FH\\BH=HC;\end{matrix}\right.\)

Xét hai tam giác vuông HEB và HFC

\(BH=HC\)

HE = HF

=> ΔHEB = ΔHFC ( c.h - c.g.v)

Bình luận (0)
Cihce
14 phút trước

Đặt tính rồi tính hay sao cậu?

Bình luận (1)
Doraemon2611
10 phút trước

undefined

Bình luận (0)
Cihce
9 phút trước

12925 : 58

12925  |  58

  132    |  222

    165

      49. 

Bình luận (0)
Ngọc Linh
6 phút trước

Vì \(BAC=60^o\Rightarrow ABH=30^o\Rightarrow AH=\dfrac{AB}{2}\left(1\right)\)

Áp dụng định lý Pytago ta có:

\(AB^2=AH^2+BH^2\) và \(BC^2=BH^2+HC^2\)

\(\Rightarrow BC^2=AB^2-AH^2+AC^2-2.AC.AH+AH^2\)

\(\Rightarrow BC^2=AB^2+AC^2-2AH.AC\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrowđfcm\)

Bình luận (3)
thuyu
_𝐙𝐲𝐧_
26 phút trước

1.What is Mary's phone number?

2.How far is it from your house to school?

3.How old will Jane be on her next birthday?

4.How often Quan go to school?

5.Where are they?

Bình luận (3)

undefined
undefined

Bình luận (0)
thuyu
26 phút trước

giúp mk vs

mk đang cần gấp

Bình luận (0)

1: Xét ΔAIB và ΔAIC có

AI chung

IB=IC

AB=AC

Do đó: ΔAIB=ΔAIC

2: Xét ΔABM và ΔACN có

AB=AC

\(\widehat{ABM}=\widehat{ACN}\)

BM=CN

Do đó: ΔABM=ΔACN

3: Xét ΔAHB vuông tại H và ΔAKC vuông tại K có

AB=AC

\(\widehat{HAB}=\widehat{KAC}\)

Do đó: ΔAHB=ΔAKC

Xét ΔBHM vuông tại H và ΔCKN vuông tại K có

BM=CN

BH=CK

Do đó: ΔBHM=ΔCKN

Bình luận (0)
Đặng Phương Linh
16 phút trước

làm hơi chậm

undefinedundefined

 

undefined

Bình luận (0)

Tuổi bố cách đây 3 năm là 35:5x6=42(tuổi)

Tuổi bố hiện nay là 42+3=45(tuổi)

Tuổi con hiện nay là 45-35=10(tuổi)

Bình luận (0)
Doraemon2611
35 phút trước

Hiện nay số tuổi của người bố là:

      `35:(6-1)xx6+3=45` (tuổi)

Hiện nay số tuổi của con là:

       `45-35=10` (tuổi)

Bình luận (0)
Apocalypse
35 phút trước

tuổi bố 3 năm trc là:

35 : (6 - 1) x 6 = 42 (tuổi)

tuổi bố hiện tại là:

42 + 3 = 45 (tuổi)

tuổi con hiện tại là:

45 - 35 = 10 (tuổi)

Bình luận (0)