544

Bình luận (1)
hưng phúc
1 phút trước

x2 - 49 - 2xy + y2

= x2 - 2xy + y2 - 49

= (x - y)2 - 72

= (x - y + 7)(x - y - 7)

Bình luận (0)
Phạm Bảo Lan
3 phút trước

Mình cần trc 10h ạ T-T

Bình luận (0)
Do Van Xuan
3 phút trước

D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN