Cá Biển
6 phút trước

A

Bình luận (1)
N           H
5 phút trước

B

Bình luận (1)
Tử-Thần /
4 phút trước

c)

Bình luận (2)
Le Huong
Tống An An
1 phút trước

\(x + 2 = 7\)

\(x = 7 - 2\)

\(x = 5\)

__________

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN