❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 3 phút trước

.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 5 phút trước

a) Ta có: \(\left|2a-4\right|+\left|a-2\right|=0\)

\(\Leftrightarrow2\left|a-2\right|+\left|a-2\right|=0\)

\(\Leftrightarrow3\left|a-2\right|=0\)

\(\Leftrightarrow\left|a-2\right|=0\)

\(\Leftrightarrow a-2=0\)

hay a=2

Vậy: a=2

 

Bình luận (0)
Bạch Nhiên
Bạch Nhiên 5 phút trước

1. Then, Thanh...heated....a pan and stir-fried the beef     (hot)

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 3 phút trước

Then, Thanh heated a pan and stir-fried the beef.

Bình luận (0)
Karen
Karen CTV 4 phút trước

undefined

Bình luận (0)
Jennie
Jennie 7 phút trước

Mọi người giúp mình với.hihi

 

Bình luận (0)
Minh An
Minh An CTV 10 phút trước

Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 39cm, cạnh góc vuông bằng 36cm. Chu vi tam giác đó là:

90

75

80

85

Bình luận (1)
Quang Nhân
Quang Nhân 10 phút trước

\(Pytago:\)

\(\Rightarrow\) Cạnh góc vuông còn lại dài : \(\sqrt{39^2-36^2}=15\left(cm\right)\)

\(CV:39+36+15=90\left(cm\right)\)

A

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 2 phút trước

Chọn 90 cm nhé bạn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN