Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
Vài giây trước

Màu đỏ

Bình luận (0)
Rosie
Vài giây trước

đỏ

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
9 phút trước

Tham khảo

Bình luận (0)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
10 phút trước

Dựa vào tính chất nước, trên thế giới có hai loại hồ:

- Hồ nước ngọt

- Hồ nước mặn.

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
10 phút trước

Căn cứ vào tính chất của nước, trên thế giới có hai loại hồ: hồ nước ngọt và hồ nước mặn.

Bình luận (0)

Dựa vào tính chất nước, trên thế giới  hai loại hồ: là hồ nước ngọt và hồ nước mặn.

Bình luận (0)

Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là 35%.

Bình luận (0)
Ħäńᾑïě 💔😭♏
13 phút trước

35%o

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN