Nguyễn Hoàng Minh
1 phút trước

\(C=12-\left|2x-2,4\right|\le12\\ C_{max}=12\Leftrightarrow2x-2,4=0\Leftrightarrow x=\dfrac{6}{5}\\ D=\dfrac{36}{12+\left|2x+1\right|}\le\dfrac{36}{12}=3\\ D_{max}=3\Leftrightarrow2x+1=0\Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{2}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN