- Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

Tính chất:

- Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

- Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

Bình luận (1)
Minh Nguyệt
2 phút trước

- Khối khí nóng hình thành ở các vùng vĩ độ thấp. -> tính chất nóng.

- Khối khí lạnh hình thành ở các vùng vĩ độ cao. -> tính chất lạnh.


 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hùng
Vài giây trước

- Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

- Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

- Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

- Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

 

Bình luận (0)

undefinedTK#

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hùng
3 phút trước

Xem ảnh nguồn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN