Khối lượng của 5 phân tử BaSO4 = 5.(137 + 32 + 16.4) = 1165 (đvC)

=> B

Bình luận (2)
Bad Girl
2 phút trước

B nha bn

Bình luận (1)
Linh Nguyễn
tzanh
19 phút trước

cần gấp!!!!

 

Bình luận (0)

\(=\left(\dfrac{\sqrt{a}\left(\sqrt{a}+1\right)}{\sqrt{a}+1}+1\right)\left(\dfrac{\sqrt{a}\left(\sqrt{a}-1\right)}{\sqrt{a}-1}-1\right)\)

\(=\left(\sqrt{a}+1\right)\left(\sqrt{a}-1\right)\)

=a-1

Bình luận (0)
Trần Bình
1 phút trước

\(=\left(\dfrac{\sqrt{a}\left(\sqrt{a}+1\right)}{\sqrt{a}+1}+1\right)\left(\dfrac{\sqrt{a}\left(\sqrt{a-1}\right)}{\sqrt{a}-1}-1\right)\)

\(=\left(\sqrt{a}+1\right)\left(\sqrt{a}-1\right)\)

\(=a-1\)

 

\(#TrầnBình\)

Bình luận (0)
pidayyy
_silverlining
28 phút trước

 

Mk làm cả bài rồi sao bạn đăng lắc nhắc lại z?

c - a - b - d - c - d - a - b - d - a - b - c - b - a -c - b - c - a - d - c - c - d - d

Bình luận (0)
_silverlining
28 phút trước

Do you live in a house or in an apartment? I live in a house

Does your house have a garage? No, it doesn't

Does your house have a yard? Yes, it does

Bình luận (0)
_silverlining
29 phút trước

goes

are

go

takes

doesn't enjoy

open

close

wear

to buy

lives

watching

Bình luận (1)