traitimtrongvang
1 phút trước

CTHH của A : HxOy

Ta có :

\(\dfrac{y}{16x} = \dfrac{1}{16} \Rightarrow \dfrac{x}{y} =1 \)

Với x = 2 ; y = 2 thì thỏa mãn.

Vậy CTHH của A : H2O2

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN