Sunshine
4 phút trước

`=> 2005 : (2006 - x) = 401`.

`=> 2006 - x = 5`.

`=> x = 2001`

Bình luận (0)
Lê Michael
3 phút trước

`401 - 2005 : (2006-  x)=0`

`2005 : (2006-  x)= =401 - 0`

`2005 : (2006-  x)=401`

`2006-x = 2005 : 401`

`2006-x = 5`

`x=2006-5`

`x=2001`

Bình luận (0)
MinYewCou
3 phút trước

\(401 - 2005 : ( 2006 - x ) = 0\)

\( 2005 : ( 2006 - x ) =401 - 0\)

\( 2005 : ( 2006 - x ) =401\)

\( 2006 - x = 2005 :401\)

\( 2006 - x = 5\)

\( x = 2006 - 5=2001\)

Bình luận (0)
Sunshine
4 phút trước

Mình làm câu `a`, các câu còn lại tương tự nhé `!`.

`e,` Đặt `d = (14n+3, 21n+4)`

`=> {(14n+3 vdots d), (21n+4 vdots d):}`

`<=> {(42n+9 vdots d), (42n+8 vdots d):}`

`=> 42n + 9 - 42n - 9 vdots d`.

`=> 1 vdots d`.

`=> d = 1`.

`=>` P/s tối giản.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Diệp
3 phút trước

B > A

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
2 phút trước

undefined

Bình luận (0)

diện tích ban đầu là:

99 x 3 = 279 ( m2 )

Đ/S: 279 m2

Bình luận (0)