* Quỳnh A.R.M.Y*
1 phút trước

TK

My hometown is Bac Ninh, where there is recognized intangible cultural heritage that is the folk song of them. Every year, on January 13, Lim festival is held in Tien Du, Bac Ninh. While the festival is going on, there's a lot of activity. Like other festivals, the Lim festival is divided into ceremonies and festivals. The ceremony is organized with traditional rituals such as worshiping and rituals. The new part of the association is the part that tourists expect. On the lake, there will be brothers and sisters on the dragon boat singing mandarins. The melodies of the charm are so smooth and clear, they are so beautiful. Many people stood on the shore cheering and taking pictures. While the festival took place, there were also many games such as cockfighting, wrestling, throwing ... Visitors who come here can also buy or rent their costumes to take pictures or buy a lot of souvenirs. beautiful. Hoi Lim not only brings human value but also great economic value for Bac Ninh province.

Dịch :

Quê em ở Bắc Ninh, nơi có di sản văn hóa phi vật thể được công nhận đó chính là làn điệu dân ca quan họ. Hàng năm, vào ngày 13 tháng Giêng hội Lim được tổ chức tại Tiên Du, Bắc Ninh. Trong khi lễ hội được diễn ra, có rất nhiều hoạt động. Cũng như các lễ hội khác, hội Lim được chia thành phần lễ và phần hội. Phần lễ tổ chức các nghi thức truyền thống như cúng, tế. Đến phần hội mới là phần du khách mong chờ. Trên hồ, sẽ có các liền anh, liền chị ở trên thuyền rồng hát quan họ. Những làn điệu trao duyên mượt mà, trong trẻo nghe sao mà da diết thế. Rất nhiều người đứng trên bờ cổ vũ và chụp hình. Trong khi phần hội diễn ra cũng có rất nhiều các trò chơi như chọi gà, đấu vật, ném còn… Du khách đến đây cũng có thể mua hoặc thuê trang phục của các liền anh chị để chụp hình hoặc mua rất nhiều đồ lưu niệm xinh xắn. Hội Lim không chỉ mang giá trị nhân văn mà còn mang giá trị kinh tế to lớn cho tỉnh Bắc Ninh.

Bình luận (0)
traitimtrongvang
1 phút trước

Câu 1 : B

Câu 2 : A

Câu 3 : B

Câu 4 : D

Câu 5 : B

Câu 6 : A

Câu 7 : C

Câu 8  :A

Câu 9 : B

Câu 10 D

Bình luận (0)
traitimtrongvang
3 phút trước

\(A + 2HCl \to ACl_2 + H_2\\ n_A = n_{H_2} = \dfrac{5,6}{22,4} = 0,25(mol)\\ \Rightarrow A = \dfrac{16,25}{0,25} = 65(Zn)\)

Vậy kim loại cần tìm là Kẽm

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN