Công của cần trục là: 

A = F.s = 10.600.4,5 = 27000J

Công suất cần trục là: 

P = \(\dfrac{A}{t}=\dfrac{27000}{12}=2250W\)

Bình luận (0)
Thu Thao
4 phút trước

Trọng lượng của cần trục là

\(P=10m=600.10=6000\left(N\right)\)

Công của cần trục là

\(A=F.s=P.h=6000.4,5=27000\left(J\right)\)

Công suất cần trục : 

\(P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{27000}{12}=2250\left(W\right)\)

Bình luận (0)
^ Quỳnh A.R.M.Y^
7 phút trước

nho, cam, chanh: ven biển địa trung hải

lúa mì, bò, lợn: ở tây và trung âu, đồng bằng bắc âu

Bình luận (1)
^ Quỳnh A.R.M.Y^
3 phút trước

Khí hậu ấm, ẩm của Tây - Trung Âu. Khí hậu mùa hạ nóng, mùa đông ấm, mưa Địa Trung Hải thích hợp với vật nuôi cây trồng trên.

Bình luận (0)
traitimtrongvang
12 phút trước

\(C_nH_{2n+2} + Cl_2 \xrightarrow{ánh\ sáng} C_nH_{2n+1}Cl + HCl\)

Bình luận (0)
Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản.Tuyên truyền giáo dục công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.
Bình luận (0)
W-Wow
28 phút trước

Vai trò của Nhà nước là: Nhà nước phải bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN