Karik
3 phút trước

Xét tam giác ABD và tam giác HBD có:

BD: chung.

Góc BAD=BHD=90 độ.

Góc ABD=HBD(Phân giác BD)

=> Tam giác ABD=tam giác HBD(ch-gn)

b/ Gọi giao điểm của BD và AH là O.

Xét tam giác AOB và tam giác HOB có:

BO:chung.

Góc ABO=HBO(Phân giác BD)

BA-BH(cạnh tương ứng của tam giác BAD=BHD)

=>Tam giác AOB=tam giác HOB(c-g-c)

=> Góc AOB=HOB(góc tương ứng)=90 độ

Góc BAH=BKC(góc ứng với cạnh đáy của tam giác cân có cùng góc B)

=> AH//KC

Mà BD vuông góc với AH nên BD cũng vuông góc với KC.

c/Xét tam giác ADK và tam giác HDC có:

DA=DH(cạnh tương ứng của tam giác BAD=tam giác BHD)

Góc DAK=DHC=90 độ.

Góc ADK=HDC(đối đỉnh)

=> tam giác ADK=tam giác HDC(g-c-g)

=> DK=DC(cạnh tương ứng)

Mà trong tam giác vuông HDC có:

DC là cạnh huyền nên DC>DH

=> DK>DH(đpcm)

=> tự vẽ hình nha .

Bình luận (0)

Now I present my project. It name is Icon. It use solar energy and wind energy. It can fly, swim and go on the road. In my opinion it’s doesn’t need a driver. Learning to drive this Icon is not easy because Icon very fast and big. It travels aroud 5000 kph. It look like very beautiful. Icon has benefits: very fast, it can fly, swim and go on the road. But it also has disadvantages: learning to drive this vehicel very difficult, It can only carry two people. I love It very much. I want have a one in the future.

Bình luận (0)

The.............surrounding........... landscape is also well worth a visit.

surrounding : khu vực xung quanh

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN