Nam asked me how much I thought it would cost

Bình luận (0)
Lισи❖Minh Caoツ
4 phút trước

Nam asked me how much I thought it would cost

Bình luận (0)
gãi hộ cái đít
1 phút trước

- Có hai loại điện tích:

+ Điện tích âm

+ Điện tích dương

- Các vật mang điện tích khác loại thì hút nhau, cùng loại thì đẩy nhau. 

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
1 phút trước

 hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. 

Các vật nhiễm điện cùng loại đặt gần nhau thì đẩy nhau

Các vật nhiễm điện khác loại đặt gần nhau thì hút nhau

Bình luận (0)

\(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{9}+...+\dfrac{1}{97}-\dfrac{1}{99}\)

\(=\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{99}=\dfrac{32}{99}\)

Bình luận (1)

a) Diện tích thửa ruộng:

45 x60 + (15x40):2= 2700+300=3000(m2)

b) Số cây bưởi trồng được:

3000:5=600(cây)

Bình luận (0)

Số con thú của đoàn:

4: 2/9= 18(con)

Đáp số: 18 con

Bình luận (0)

Em ơi, phiền em gõ máy lại đề bài được chứ? Tại vì anh không hiểu được em viết gì ở đề nè!

Bình luận (0)

nSO2= 0,35(mol)

PTHH: SO2 + Ca(OH)2 -> CaSO3 + H2O

nCa(OH)2= 0,35(mol)=nSO2

=>CMddCa(OH)2= 0,35/0,25= 1,4(M)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN