Hỏi bài Online

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Xin chào tất cả các bạn nhé. Mình là .

Và hôm nay mình xin thông báo:

- Do có một số phản ánh của các bạn CTV và thành viên trên box Mỹ thuật nói riêng và hoc24 nói chung nên mình xin được phép bỏ cuộc thi về Free Fire mình đã đăng lần trước.

- Thay vào đó mình sẽ tổ chức cuộc thi về anime nhé. Mong các bạn thông cảm vì sự đường đột này và tham gia tích cực.

- PR thêm: Bạn nào yêu thích anime có thể ghé link này xem ha:

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/956244.html

Được rồi bây giờ mình sẽ vào phần chính nhé: Cuộc thi gồm 3 vòng:

- Vòng 1: Chọn 10 bạn điểm cao nhất.

- Vòng 2; Chọn 5 bạn điểm cao nhất.

- Vòng 3: Trao giải Nhất, Nhì, Ba, KK

Chủ đề vòng 1:

Topic 1: Anime with animals: (Chọn 4 trong 8 mục phía dưới và đăng thêm bonus nhé!)

- Cat

- Dog

- Bird

- Butterfly

- Chicken

- Rabbit

- Teddy bear

- Panda

Topic 2: Anime with colors: (Chọn 4 trong 8 mục phía dưới và đăng thêm bonus nhé!)

- Pink

- White

- Black

- Yellow

- Blue

- Green

- Orange

- Purple

Bonus: Chọn 1 trong 2 bonus sau:

- Anime thiên thần

- Anime ác quỷ

Lưu ý:

- Mỗi cái đăng 1 pic nhé!

- Đăng sai số lượng -> OUT

- Anime 18+, chế, không phù hợp: OUT

- Gây war: OUT

Cần tuyển thêm 2 bgk nữa. Nếu bạn muốn làm bgk thì chỉ cần viết "ỨNG BGK" và đợi được duyệt.

Chấm điểm:

- Theo thang 100đ

- Anime đúng chủ đề, không phạm luật: 88đ -> 90đ

- Anime đẹp, độc, lạ: +5đ/1pic

- Anime sai kích cỡ: -10đ/1pic

- Anime vỡ nét, trùng, mờ: -10đ/1pic

- Dính nguồn: -50đ/1pic

- Gửi lần thứ hai nếu bgk chưa chấm: -10đ/1pic

- Nếu bgk chấm rồi thì không được gửi lại, nếu gửi lại: OUT

Các bgk chấm theo form:

Pic 1: ................. (nhận xét): .......đ

Pic 2: ................. (nhận xét): .......đ

Pic 3: ................. (nhận xét): .......đ

Pic 4: ................. (nhận xét): .......đ

Pic 5: ................. (nhận xét): .......đ

Phần thưởng:

Nhất: 35 sp

Nhì: 25 sp

Ba: 15 sp

KK: 10 sp

0 câu trả lời

Exercise 2: Read the passage and do the following exercices

A few days before Tet comes, my family has much work to do. My mother begins cleaning and decorating the house. My father and I help her. We tidy up the house until it is spick and span. Our house is so neat and tidy. The decorations look lovely.

During Tet, I help my mother to serve food and drinks when our relatives or friends visit us. I feel proud of my self to help my parents.

1.Tick True (T) or False (F) (1,0p)

T

F

1. A few days before Tet comes, the family does a lot of work.

2. They don’t decorate the house.

3. The writer helps the mother to cook the meal.

4. The family invites the guests to have food and drinks when they come.

2. Answer (1,0p)

1. What does the writer's family have before Tet comes?

.............................................................................................................................................

2. Do the writer and his/ her father clean and decorate the house?

.............................................................................................................................................

3. How do the decorations look?

.............................................................................................................................................

4. What does the writer do during Tet?

.............................................................................................................................................

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.