Hỏi bài Online

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1,Chép thuộc lại 9 câu tục ngữ trong SGK về con người và xã hội.Phân loại thành từng nhóm và nêu nội dung nhóm đó

2,Phân tích các câu tục ngữ trên theo các tiêu chí nội dung,nghệ thuật và kinh nghiệm bài học

3,Cho các câu tục ngữ:

-Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

-Cái răng cái tóc là góc con người

-Người đẹp vì lụa,lúa tốt vì phân

-Cái nết đánh chết cái đẹp

a,Xếp các câu tục ngữ thành 2 nhóm nêu ra tiêu chí để xếp nhóm

b,2 nhóm câu trên bổ sung hay mâu thuẫn cho nhau về ý nghĩa

c,Từ đó hiểu người xưa khuyên chúng ta điều gì ?

4,Sưu tầm 5 câu tục ngữ nói về kinh nghiệm ứng xử của con người trong cộng đồng

5,Sưu tầm 4 câu tục ngữ nói về kinh nghiệm xem xét các hiện tượng xã hội.Phân tích ý nghĩa của từng câu

6,Từ 'mặt' trong câu tục ngữ;"Một mặt người bằng mười mặt của"có ý nghĩa như thế nào.Nội dung của tục ngữ là gì ?

7,Tìm ít nhất 3 câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự :''Đói cho sạch rách cho thơm'' câu tục ngữ khuyên chúng ta điều gì ?

8,Phân tích ý nghĩa của 2 câu tục ngữ,chỉ ra biện pháp nghệ thuật được sử dụng

-Người ta là hoa đất

-Gần mực thì đen,gần đèn thì sáng

9,Vì sao nói tục ngữ về con người và xã hội giúp con người sống tốt hơn

10,Viết đoạn văn khoảng 15-20 câu trình bày quan điểm về tục ngữ "Cái nết đánh chết cái đẹp"

Các bạn làm 1 câu thôi cũng đc ạ,giúp mình sớm nha bài tập tết sương sương của lớp mình đấy,ai làm mình tick luôn

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.